Condiții generale

Home / Condiții generale
  1. Identitatea și datele de contact ale operatorului

Proprietarul site-ului www.visus.ro („Site-ul”) este societatea Visus Clinic S.R.L., cu sediul în Popești Leordeni, Strada Oituz nr. 1, camera 2, scara 1, etaj 7, apartament 69, Județ Ilfov, înregistrat la registrul comerțului sub număr J23/467/2015, Cod Unic de Identificare 32260092, în calitate de operator (“Operatorul” sau “Visus”). Reprezentantul legal al Visus este dr. Olena Palii, administrator.

Site-ul este accesibil publicului larg pentru informare cu privire la serviciile și produsele societății.

  1. Serviciile

Toate serviciile prezentate pe site-ul Operatorului sunt afișate cu caracter informativ – detaliile serviciilor prestate vor fi stabilite prin contract cu pacienții – unele servicii astfel negociate pot avea caracteristici semnificativ diferite. Pozele au caracter pur decorativ.

Unele servicii s-ar putea să nu fie disponibile, de la caz la caz. Operatorul va confirma disponibilitatea unor servicii la momentul preluării solicitării unui utilizator.

Lista de tarife afișată la sediul Visus prevalează asupra tarifelor afișate pe site. Tarifele percepute pot diferi în funcție de natura și complexitatea cazului.

  1. Informații suplimentare

Operatorul se va strădui să pună la dispoziție informații suplimentare utilizatorilor privind serviciile afișate pe Site, însă nu are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor.

  1. Proprietatea intelectuală

Conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Operatorului dacă nu aparțin altor titulari de drepturi, Operatorului și/sau acestora din urmă fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare) („Proprietatea Intelectuală”).

Operatorul își rezervă toate drepturile privind Proprietatea Intelectuală iar vizitatorilor Site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element al Proprietății Intelectuale.

  1. Modificări ale documentului

Aceste Condiții Generale sunt actualizate periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: septembrie 2018

©2022. Visus Clinic Ploiesti